Καλέστε στα τηλέφωνα μας

Ενοικιάσεις Ταξί - Taxi Rental

Ενοικιάσεις Ταξί

Η εταιρία Τaxi Rental βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση οδηγών ταξί για την κάλυψη βαρδιών καθώς και σε αναζήτηση οδηγών για την κάλυψη ρεπό για την συνεχή λειτουργία των οχημάτων της.

Η ενοικίαση ταξί αποτελεί ΥΨΗΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, γι’ αυτό το λόγο διαθέτουμε ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΚΑΙ άριστα οχήματα, τα οποία συντηρούνε καθημερινά εξειδικευμένοι συνεργάτες μας με σκοπό την καλύτερη λειτουργία τους για αυτό προσφέρουμε σε οδηγούς τους καλύτερους όρους συνεργασίας, καθώς ενοικιάζουμε βάρδια στης καλύτερη τιμή της αγοράς από 38 ευρώ.


Απαραίτητα δικαιολογητικά ενοικίασης του οχήματος από την εταιρεία Τaxi Rental:

  • Ταυτότητα, Δίπλωμα οδήγησης (να βρίσκεται εν ισχύ)
  • Ειδική άδεια Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ (να βρίσκεται εν ισχύ)
  • Κινητό & σταθερό τηλέφωνο, λογαριασμός από ΟΤΕ & ΔΕΗ με πρόσφατη ενημερωση πληρωμής, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ )
  • Αριθμό μητρώου εργαζομένου (ΙΚΑ Ή Ε.Φ.Κ.Α )
  • Εγγύηση ενοικίασης